Cách bón phân cho cây cà phê

Cà phê 15 năm tuổi đang ra nụ. Hỏi thời điểm này cần bón các loại phân nào?

Theo TS Nguyễn Thị Nhung: Thời điểm này cà phê đang ra nụ thì không bón phân mà phải bón trước đó rồi (nghĩa là phải bón trước ra hoa để còn nuôi phân hóa mầm hoa). 

Cách bón phân cho cà phê như sau:

– Theo nguyên tắc 4 đúng: Bón phân cân đối, kịp thời vụ, đúng cách, đủ hàm lượng.

+ Lượng phân

Tỷ lệ N-P-K = 3,2 – 1,2 – 3,5

Năng suất < 3,5t/ha thì lượng phân nguyên chất cần bón trong năm là: ĐẠM = 320kg LÂN =120kg  KALI =350kg

Nếu năng suất tăng trên 1 tấn nhân/ ha thì lượng phân nguyên chất tăng thêm: ĐẠM = 70kg  LÂN =25kg  KALI =75kg

+ Thời điểm bón và tỷ lệ lần lượt N-P-K bón trong từng thời kỳ

* Lần 1 (tháng 1-2 – giai đoạn tưới) ≈ 15%  0%  0%

* Lần 2 ( Tháng 5 – đầu mùa mưa) ≈ 30%  100%  18%

* Lần 3 (tháng 7 – giữa mùa mưa) ≈ 40%  0%  35%

* Lần 4 (tháng 9 – 10 – cuối mùa mưa) ≈ 15%  0%  47%

Ví dụ: 1ha cà phê cho năng suất 4,5t nhân thì lượng phân chất nguyên cần bón là : ĐẠM = (320 +70)kg LÂN = (120 +25)kg   KALI = (350 + 75)kg,

Ngoài ra, cần bổ sung PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC cho cây vào sau mỗi đợt thu hoạch và lúc bón LÂN, nếu lượng phân này nhiều thì giảm bớt ĐẠM.

Hoặc có thể thay phân đơn bằng NPK tổng hợp khuyến cáo dùng cho cà phê.


Bài viết liên quan

Thêm bình luận