Vụng nước lúc nhúc cá tiến vua tưởng đã tuyệt chủng

Theo VTC/Báo Tin Nhanh

Cá rô Tổng Trường là món tiến vua.
Thung Thắm này không lớn nhất, lại thông với các thung, các ngòi khác, thế nhưng, lạ ở chỗ, cá rô Tổng Trường và cá tràu tiến vua không có ở bất cứ chỗ nào ngoài thung Thắm. Loài cá này sống ở đây, chết cũng ở đây.

Thêm bình luận