“Vua” vịt đẻ trứng

Phú Lâm/Báo Đồng Nai

Nghề nuôi vịt đẻ trứng lúc thăng lúc trầm, nhưng nhờ quyết tâm cao, chịu khó học hỏi mà ông Vũ Ngọc Quy (ấp 2, xã Phú Điền, huyện Tân Phú) được xem là vua vịt đẻ trứng ở xứ này.

Thêm bình luận