Trà bí đao long

Hương bí đao đậm đà,uống trà bí đao rất tốt cho sức khỏe,giá cả cũng rất hợp lý. . .

Đặc điểm : Sản phẩm trà bí đao lon của Nhà máy nước khóang Thạch Bích

Tên doanh nghiệp: NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH
Địa chỉ: 2 Nguyễn Chí Thanh, Tp.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Viet Nam
Điện thoại: 84-55-822009
Fax: 84-55-810377
Email: thachbich@pmail.vnn.vn – Website: https://niengiamnongnghiep.vn/thachbich

Thêm bình luận