Toàn văn Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo Dân Việt

Ngày 10.5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 673/QĐ- TTg “Về việc Hội NDVN trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” .

Bài viết liên quan

Thêm bình luận