Thủy sản

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN SẠCH CHẤT LƯỢNG CAO XUÂN NẺO
Địa chỉ: xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, Viet Nam
Điện thoại: 84-320-6299910
Email: htxthuysansach@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hải Dương
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
CTY TNHH THUỐC THÚ Ý – THỦY SẢN MINH DŨNG
Địa chỉ: 47/4B KP Khánh Hội, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, Bình Dương, Viet Nam
Điện thoại: 84-650-611004
Email: minhdungcom@hcm.vnn.vn
Khu vực: Bình Dương
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
CTY TNHH GUYOMARC – VN
Địa chỉ: Ấp 13, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Viet Nam
Điện thoại: 84-650-740414
Email: com-sacratarg@evialisvietnam.com
Khu vực: Bình Dương
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
TRẠM KHUYẾN NÔNG TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Trung tâm Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương, Viet Nam
Điện thoại: 84-650-656756
Email: khuyennongtanuyen@yahoo.com
Khu vực: Bình Dương
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX THỦY SẢN AN BÌNH
Địa chỉ: huyện Long Hồ, Vĩnh Long, Viet Nam
Điện thoại: 84-70-070 858 761
Email: niengiam79302607@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Vĩnh Long
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN XÃ VINH HÀ
Địa chỉ: Huyện Phú Vang, Huế, Viet Nam
Email: niengiam15406066@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN XÃ VINH PHÚ
Địa chỉ: Huyện Phú Vang, Huế, Viet Nam
Email: niengiam45253782@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN XÃ VINH AN
Địa chỉ: Huyện Phú Vang, Huế, Viet Nam
Email: niengiam28152754@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN XÃ VINH MỸ
Địa chỉ: Huyện Phú Lộc, Huế, Viet Nam
Email: niengiam62528053@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN LĂNG CÔ
Địa chỉ: Huyện Phú Lộc, Huế, Viet Nam
Email: niengiam8336@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN XÃ VINH HƯNG
Địa chỉ: Huyện Phú Lộc, Huế, Viet Nam
Email: niengiam78885136@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN XÃ VINH GIANG
Địa chỉ: Huyện Phú Lộc, Huế, Viet Nam
Email: niengiam89138417@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC VĨNH
Địa chỉ: Huyện Phú Lộc, Huế, Viet Nam
Email: niengiam44019506@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC BÌNH
Địa chỉ: Huyện Phú Lộc, Huế, Viet Nam
Email: niengiam53548451@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN A LƯỚI
Địa chỉ: Huyện A Lưới, Huế, Viet Nam
Email: niengiam51977947@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Huế
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ

Bài viết liên quan

Thêm bình luận