Thuốc bảo vệ thực vật, Thuốc sát trùng

Doanh nghiệp
Sản phẩm
Thương hiệu

HTX DV NÔNG NGHIỆP TRUNG HƯNG

Địa chỉ: xã Trung Hưng,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 960 042
Email: niengiam09374621@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP ÐÌNH CAO
Địa chỉ: xã Ðình Cao,huyện Phù Cừ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 891 127
Email: niengiam87308799@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP ÐOÀN ÐÀO
Địa chỉ: xã Ðoàn Ðào,huyện Phù Cừ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 892 049
Email: niengiam4193@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP LÝ THƯỜNG KIỆT
Địa chỉ: xã Lý Thường Kiệt,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 976 092
Email: niengiam5028@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP ĐỒNG THAN
Địa chỉ: xã Ðồng Than,huyện Yên Mỹ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 966 528
Email: niengiam07602449@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP PHAN SÀO NAM
Địa chỉ: xã Phan Sào Nam,huyện Phù Cừ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 853 104
Email: niengiam16191183@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG
Địa chỉ: xã Nhật Quang,huyện Phù Cừ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 890 708
Email: niengiam85849048@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
Địa chỉ: xã Tiên Tiến,huyện Phù Cừ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 893 668
Email: niengiam3408@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP TỐNG TRÂN
Địa chỉ: xã Tống Trân,huyện Phù Cừ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 857 148
Email: niengiam4789@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP MINH HOÀNG
Địa chỉ: xã Minh Hoàng,huyện Phù Cừ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 854 081
Email: niengiam80241571@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX DV NÔNG NGHIỆP TỐNG PHAN
Địa chỉ: xã Tống Phan,huyện Phù Cừ,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 851 164
Email: niengiam59538013@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX LÂM NGƯ RỪNG XANH
Địa chỉ: huyện Hòn Đất, Kiên Giang, Viet Nam
Email: niengiam39720258@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Kiên Giang
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP MAI ÐỘNG
Địa chỉ: xã Mai Ðộng,huyện Kim Ðộng,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 816 081
Email: niengiam89694120@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP NGŨ LÃO
Địa chỉ: xã Ngũ Lão,huyện Kim Ðộng,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 820 646
Email: niengiam7951@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ
HTX NÔNG NGHIỆP PHÚ CƯỜNG
Địa chỉ: xã Phú Cường,huyện Kim Ðộng,TỈNH Hưng Yên, Hưng Yên, Viet Nam
Điện thoại: 84-321-0321 823 053
Email: niengiam4913@niengiamnongnghiep.vn
Khu vực: Hưng Yên
T.viên miễn phí
Website
Liên hệ

Bài viết liên quan

Thêm bình luận