Thần y” chữa bỏng

Theo Quốc Dinh / dân Việt

Không biển hiệu, không một dòng quảng cáo nhưng đến Pleiku, Gia Lai hỏi tên bà ai cũng biết. Hơn 20 năm qua, hàng ngàn bệnh nhân bỏng nặng được “thần y” này chữa khỏi

Thêm bình luận