Thảm cói

Thông tin chi tiết

Thảm cói tự nhiên

Một sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sản xuất Chế biến Chỉ xơ Dừa 25/8.

Số 10A, Nguyễn Đình Chiểu, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 075.3822438

Email: cofico258@gmail.com/ coconutfiberbt@hcm.vnn.vn

Đặc điểm : Thảm cói dệt tự nhiên. Một sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sản xuất Chế biến Chỉ xơ Dừa 25/8. Số 10A, Nguyễn Đình Chiểu, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 075.3822438 Email: cofico258@gmail.com/ coconutfiberbt@hcm.vnn.vn
Phương thức giao hàng: : 
Giá sỉ : 
Số lượng cung ứng : Là số lượng cung ứng tối đa hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm …

Tags:

Bài viết liên quan

Thêm bình luận