CƠ SỞ SONG LONG

CƠ SỞ SONG LONG kinh doanh với ngành nghề : sản xuất mì dứa đặc biệt. Địa chỉ: 2/133A Tân Lập, P. Tân Thới Nhì, h.Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại:(08) 713 0073- fax: (08) 713 0073

Tên doanh nghiệp: CƠ SỞ SONG LONG
Địa chỉ: 2/133A Tân Lập, P. Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, Tp.HCM, Viet Nam
Điện thoại: 84-8-7130073
Fax: 84-8-7130073
Email: cssonglong@gmail.com – Website: https://niengiamnongnghiep.vn/songlong

Thêm bình luận