Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Bình Chánh

* Tín dụng – Nhận tiền gửi từ các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân…theo các hình thức không kỳ hạn, có kỳ hạn… – Cho vay thành viên trên địa bàn hoạt động cho các mục đích: sinh hoạt, tiêu dùng, kinh doanh, dịch vụ, sản xuất theo các thời hạn: ngắn hạn, trung và dài hạn. * Thực hiện dịch vụ chuyển ngoại tệ từ nước ngoài gửi về cho thân nhân ở Việt Nam (Western Union). Thành tích khen thưởng – Nhiều giấy khen, bằng khen của huyện, thành phố, liên minh hợp tác xã. NHNN chi nhánh TPHCM – Đạt giải bông lúa vàng năm 2006 của hiệp hội QTDND

Bài viết liên quan

Thêm bình luận