Phát triển kinh tế, làm giàu là tham gia xây dựng nông thôn mới

KTNT – Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ là rất quan trọng. Về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Anh Mãi cho biết:

Hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng NTM, vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM với 6 nội dung cơ bản: Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để thanh, thiếu nhi hiểu và nắm bắt đầy đủ chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước. Hai là, phát huy sức trẻ và tinh thần tình nguyện của thanh niên chung tay tham gia xây dựng hạ tầng, các công trình phúc lợi của địa phương; vận động thanh niên giữ gìn, bảo vệ môi trường. Ba là, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên chung tay phát triển kinh tế, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bốn là, tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, nhất là đi đầu thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm là, phát huy vai trò xung kích của thanh, thiếu nhi chung tay giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; vận động thanh, thiếu nhi đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Sáu là, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, nhất là không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên.

Trên mặt trận xoá đói giảm nghèo, thanh niên nông thôn đóng một vai trò rất quan trọng. Vậy Đoàn hỗ trợ như thế nào để họ lập thân, lập nghiệp?

Trước hết, tôi phải khẳng định là, hiện nay, tổ chức Đoàn các cấp đã và đang hỗ trợ rất tích cực và hiệu quả để thanh niên nói chung, thanh niên nông thôn nói riêng có điều kiện vươn lên lập thân, lập nghiệp. Điều đó được thể hiện sinh động qua 2 phong trào lớn được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2007 – 2012) phát động, đó là 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội – bảo vệ Tổ quốc và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Có thể nêu sơ bộ những nội dung, lĩnh vực mà tổ chức Đoàn đang hỗ trợ thanh niên nông thôn, như: xây dựng và phát triển các hình thức liên kết (thay vì phát triển nhỏ lẻ, đơn điệu); tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ khuyến nông, lâm, ngư, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ, câu lạc bộ nhà nông trẻ, các điểm trình diễn kỹ thuật, điểm tuyên truyền, phổ biến khoa học công nghệ và truy cập internet… Tổ chức Đoàn cũng hỗ trợ thanh niên nông thôn về nghề nghiệp, việc làm, kỹ năng quản lý kinh tế, kiến thức khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; hỗ trợ, trang bị kiến thức cho thanh niên đi làm ăn xa.

Ngoài ra, Đoàn cũng tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ của thanh niên nông thôn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác ước đạt gần 9.000 tỷ đồng.

Thưa anh, hiện có không ít bạn trẻ ly hương lên thành phố kiếm việc làm. Theo anh, để giữ chân và giúp họ làm giàu trên chính quê hương, chúng ta cần có những giải pháp nào?

Việc vận động, hướng dẫn, tổ chức cho thanh niên nông thôn phát triển kinh tế nông nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương luôn là mối quan tâm của tổ chức Đoàn từ nhiều năm nay, bởi khi họ phát triển kinh tế, thi đua làm giàu đồng nghĩa với việc họ đã tham gia xây dựng NTM. Chính vì vậy, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên nông thôn, hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề về giống, vốn, kỹ thuật, xây dựng mô hình liên kết, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản…

Tuy nhiên, dù có tăng cường các hình thức hỗ trợ nhiều đến mấy, thì yếu tố quyết định vẫn là bản thân mỗi thanh niên nông thôn. Thông qua việc tôn vinh, trao giải thưởng cho những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy hầu hết họ là những bạn trẻ cần cù, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, các bạn trẻ ở nông thôn hãy tiếp tục mạnh dạn hơn, biết vượt qua khó khăn, biết học tập những điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương, biết tận dụng lợi thế sẵn có để vươn lên làm giàu.

Chúng tôi cũng đề nghị chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên nông thôn phát triển kinh tế.

Xin cảm ơn anh!

N.Thủy (thực hiện)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận