Nông thôn Điện Biên khởi sắc

“Được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ; các bộ ngành Trung ương; cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Điện Biên đã đạt được những kết quả bước đầu rất khả quan dù trước mắt vẫn còn muôn vàn khó khăn”, ông Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn xung quanh chương trình XDNTM mà tỉnh đang dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện.

Xin ông cho biết một số kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện chương trình XDNTM, đặc biệt là sự đổi thay ở Thanh Chăn, một trong 11 xã điểm XDNTM của Trung ương?.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, Điện Biên đã đạt được những kết quả bước đầu. Về quy hoạch, đến nay đã có 65/98 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch; 33 xã đang hoàn tất các thủ tục để trình thẩm định và phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2013.

Trong hỗ trợ phát triển sản xuất, tỉnh đã thực hiện 14 mô hình trồng cây ăn quả; 2 mô hình hỗ trợ giống nông nghiệp; 7 mô hình hỗ trợ giống vật nuôi; 4 mô hình nuôi cá VAC; 4 mô hình hỗ trợ máy móc, công cụ sản xuất…

Từ đầu năm 2011 đến nay, Điện Biên đã đầu tư xây dựng mới 20 hạng mục công trình, trong đó có 13 công trình giao thông nông thôn, 1 công trình thủy lợi, 2 công trình nước sạch – vệ sinh môi trường và 4 trụ sở UBND xã. Hiện, đã có 2/98 xã đạt 10/19 tiêu chí (xã Thanh Chăn và xã Thanh Xương, huyện Điện Biên); 9/98 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí; 87/98 xã còn lại đạt dưới 5 tiêu chí.

Từ sự đổi thay của xã Thanh Chăn có thể khẳng định, XDNTM là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của người dân. Sau gần 4 năm thực hiện chương trình, diện mạo của xã đã có nhiều khởi sắc, hệ thống hạ tầng được xây dựng khang trang như: đường trục vào xã, đường liên thôn, đường ngõ xóm được cứng hóa; trụ sở UBND xã, trường học, trung tâm học tập cộng đồng, trạm y tế… được sửa chữa, nâng cấp, xây mới, đáp ứng hoạt động của chính quyền cơ sở, công tác giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo ở Thanh Chăn giảm còn 7,7% theo chuẩn mới, thu nhập bình quân đến hết năm 2012 đạt 11,15 triệu đồng/người (tăng 4,25 triệu đồng so với thời điểm bắt đầu triển khai đề án).

Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị xã hội. Nhận thức và trách nhiệm của người dân cũng dần được nâng cao, bước đầu bà con đã nhận thức được mình là chủ thể chính trong XDNTM nên chủ động đóng góp nguồn lực xây dựng hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nên xem:   Sức bật từ một huyện nghèo

Trình độ, năng lực quản lý của cán bộ, công chức xã được nâng lên, có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ được giao. Đến nay, Thanh Chăn đã đạt 10/19 tiêu chí, xã phấn đấu đến hết năm 2014 hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Theo ông, để quá trình XDNTM ở Điện Biên về đích đúng thời hạn, mang tính bền vững, điều kiện cần và đủ là gì?

Để chương trình XDNTM về đích đúng hạn, mang tính bền vững, theo tôi, các địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên. Cần phổ biến nội dung chương trình XDNTM đến toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cấp ủy có sự phân công rõ ràng, sát sao đến từng cá nhân để nhân dân đồng tình ủng hộ và đóng góp nguồn lực thực hiện chương trình.

Hệ thống cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện cần được xây dựng và ban hành kịp thời; có cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đội ngũ cán bộ quản lý từ tỉnh tới huyện, xã phải được bố trí đầy đủ về số lượng và thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, nguồn lực thực hiện chương trình được đảm bảo đối với các công trình mà người dân không tự làm được.

Người dân phải thực sự là chủ thể chính, phải thực sự có lòng tâm huyết; chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra các công trình công cộng và quản lý chúng như tài sản của gia đình mình, có như vậy các tiêu chí đạt được mới bền vững. Nếu không được quan tâm, không gìn giữ thì cho dù các tiêu chí đã đạt cũng nhanh chóng bị mất đi.

Nên xem:   Thượng Phong và cuộc sống mới

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, Điện Biên gặp những khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông?

Điện Biên là tỉnh miền núi, xuất phát điểm thấp, nguồn lực đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào Trung ương nên quá trình triển khai XDNTM ở tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn như: cán bộ chuyên trách về XDNTM còn thiếu, nhất là ở cấp huyện, ở tuyến xã hầu như chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản. Hệ thống truyền thanh, truyền hình vẫn chưa được trang bị­ đầy đủ nên ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền, người dân ở vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận thông tin về chương trình.

Ngân sách Trung ương bố trí cho các xã thực hiện điểm còn quá ít, trong khi ngân sách địa phương không đủ để bù phần thiếu hụt, đặc biệt, một số tiêu chí quy định quá cao so với các tỉnh miền núi phía Bắc, do vậy các xã khó phấn đấu đạt được, ví dụ như tiêu chí về thu nhập. So với nhu cầu thực tế, tiêu chí thu nhập hiện nay quá cao, trong khi ở miền núi, điều kiện sản xuất của bà con còn nhiều khó khăn, đa số là nhỏ lẻ, manh mún, tự cung, tự cấp, hơn 90% lao động nông thôn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phần đông là hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Vì vậy, các địa phương đang khá lúng túng tìm hướng phát triển sản xuất phù hợp để nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa thôn, bản cũng khó thực hiện do nhiều địa phương không còn quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao. Bên cạnh đó, nhiều tiêu chí khác như giao thông, trường học… cũng đang gặp khó do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế.

Trước thực trạng này, xin ông cho biết, tỉnh đã có những giải pháp gì để tháo gỡ?

Chúng tôi đang triển khai thực hiện những giải pháp mang tính chiến lược như: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về tầm quan trọng của chương trình XDNTM, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, suy nghĩ thụ động, trông chờ vào Nhà nước…

Nên xem:   Bất cập trong quy hoạch xây dựng chợ nông thôn mới

Bên cạnh đó, Ban điều phối chương trình XDNTM cũng sẽ lựa chọn, xác định các tiêu chí, nội dung phù hợp để tập trung thực hiện trong từng giai đoạn cho phù hợp, sát với điều kiện thực tế của địa phương cũng như mong muốn, nguyện vọng và khả năng tham gia đóng góp của nhân dân.

Chú trọng huy động, lồng ghép mọi nguồn lực tập trung cho chương trình. Tập trung cho phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, tăng cường liên kết giữa người sản xuất với Nhà nước, doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm.

Việc vận dụng, xây dựng, ban hành quy chế, chính sách thực hiện chương trình đảm bảo có sự phân cấp, giao quyền cho cơ sở, giúp người dân có điều kiện và chủ động đề xuất tham gia thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, công khai dân chủ. Thực hiện XDNTM đồng loạt trên diện rộng, đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình điển hình để nghiên cứu, rút kinh nghiệm nhân rộng.

Qua đây, tôi cũng xin kiến nghị với Chính phủ nên bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách XDNTM cho cấp tỉnh, huyện, xã; điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa – xã hội của từng vùng, miền; tăng mức đầu tư cho các xã xây dựng điểm; bố trí vốn cho cả giai đoạn để các địa phương cân đối, chủ động trong việc thực hiện; cho phép các xã lấy quỹ đất 5% đổi cho các hộ dân có vườn để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản.

Bộ Chính trị cho chủ trương để tỉnh Điện Biên xây dựng và thực hiện Đề án “XDNTM vùng đồng bào dân tộc ít người, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”. Khi Đề án được triển khai thực hiện sẽ tạo động lực giúp đồng bào vùng dân tộc ít người, khu vực biên giới từng bước vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Văn

Bài viết liên quan

Thêm bình luận