Nitrophoska Perfekt

Nitrophoska Perfekt là một phân bón hỗn hợp mà có sự hợp thành của những chất dinh dưỡng sẵn có ở cây cao cấp trong mỗi hạt nhỏ. Nitrophoska Perfekt là Clo-rua tự do làm nó thích hợp (cho) những cây trinh nữ clo-rua. Nó chứa đựng cả hai mẫu (dạng) (của) nitơ; 7% nitơ nitrat và 6.8% nitơ am-môn.

Đặc điểm : Nitrophoska Perfekt .

Thêm bình luận