Nhiệm vụ trọng tâm trong XDNTM ở Long Phú: Phát triển sản xuất

Nhờ có các yếu tố tự nhiên tương đối thuận lợi, Long Phú là một trong những huyện có diện tích nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là tôm) lớn ở Sóc Trăng cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đất đai nơi đây cũng thuận lợi cho phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa và chuyên canh cây ăn trái. Có lẽ vì vậy, trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện, những lợi thế này luôn được ưu tiên khai thác, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập cho người dân.

Điểm sáng Trường Khánh

Trường Khánh là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm 63%) ở Long Phú, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau hơn hai năm triển khai XDNTM, diện mạo nông thôn Trường Khánh đang trên đà khởi sắc với những con đường chạy dài, ôm lấy cánh đồng lúa xanh ngát và được rải nhựa phẳng lì; nhà cửa, trường lớp, nhà văn hoá được xây dựng khang trang, đường làng, ngõ xóm được nâng cấp, tu bổ…

Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng trong quá trình XDNTM, Trường Khánh đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn để tập trung xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn như: Đầu tư xây dựng tuyến lộ đal Napic và Bà Bé, dài trên 2,2km, 1 cây cầu giao thông phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con với tổng kinh phí trên 3 tỉ đồng; triển khai xây dựng 5 công trình thủy nông dài 4.754m và 14 công trình thủy lợi nội đồng với tổng chiều dài trên 16.850m…, kinh phí 13,3 tỉ đồng. Chương trình XDNTM ở Trường Khánh được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều hộ sẵn sàng hiến đất làm đường vì lợi ích chung của bà con, thôn xóm. 

Là 1 trong 11 xã điểm XDNTM của Sóc Trăng, đến nay, Trường Khánh đã đạt 13/19 tiêu chí NTM. Với những nền tảng vững chắc ấy, Trường Khánh sẽ sớm cán đích xã NTM, trở thành điểm sáng cho các địa phương khác học tập. 

Và sự lan tỏa

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Phú, khẳng định: Đến nay, XDNTM đã thực sự trở thành phong trào có sự lan tỏa rộng khắp, thu hút sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Có được điều này là do công tác tuyên truyền được các địa phương, các ngành, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể cùng phối hợp thực hiện. Trong năm qua, toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu về chương trình với 653 cuộc và hơn 28.210 lượt người tham dự. Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh cũng tổ chức tập huấn công tác quy trình và phương pháp khảo sát, đánh giá tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên cho 6 xã với số lượng 360 người (mỗi xã 60 người).

Trong XDNTM, việc đầu tư, hoàn thiện các công trình hạ tầng là rất quan trọng nên Long Phú đã giành nhiều nguồn lực cho công tác này. Năm 2013, bằng nhiều nguồn vốn, huyện tiến hành xây dựng 41 công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó có 24 công trình giao thông, 8 công trình thủy lợi, 6 công trình trường học, 1 trụ sở UBND xã, 1 nhà văn hóa xã và 1 công trình về môi trường. 

Để thực hiện tốt tiêu chí thu nhập, Long Phú xác định phải đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, an toàn, chất lượng cao. Theo đó, năm 2013, các xã đã xây dựng đề án để hỗ trợ những hộ nông dân khó khăn về vốn trong sản xuất nông nghiệp với kinh phí 504 triệu đồng. Huyện cũng đã xây dựng được 5 cánh đồng mẫu với diện tích 945,15ha, 890 hộ tham gia. Ngành nông nghiệp tổ chức 53 lớp tập huấn, với 1.206 lượt nông dân tham dự. Tuy nhiên, theo ông Hùng, các mô hình phát triển sản xuất vẫn chưa có bước đột phá rõ nét, chủ yếu tập trung vào thay đổi các giống mới có năng suất, chất lượng cao; khâu bảo quản, chế biến, đóng gói, tiêu thụ,… còn thấp. Mối liên kết “4 nhà” trong sản xuất bắt đầu hình thành nhưng chưa thật sự bền vững. Việc xây dựng các vùng hàng hóa tập trung cũng chưa hình thành rõ nét.

Hướng mở cho tương lai

Theo ông Hùng, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng quá trình XDNTM ở Long Phú vẫn gặp nhiều khó khăn. Để đạt mục tiêu, 2 xã điểm của tỉnh và 1 xã điểm của huyện đến cuối năm 2014 đạt từ 15 tiêu chí trở lên, các xã còn lại phải đạt từ 10 – 13 tiêu chí, cần tổ chức tuyên truyền cả bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều hình thức phong phú và thường xuyên, nhằm cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội rõ mục đích, nội dung, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM. 

Đặc biệt, cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất, sao cho phù hợp với các loại cây trồng – vật nuôi có chất lượng đem lại hiệu quả kinh tế cao, dễ tiêu thụ; vùng sản xuất phải tập trung để thực hiện sản xuất theo hướng hàng hoá; tăng cường quản lý Nhà nước trong thực hiện quy hoạch XDNTM. Quy hoạch XDNTM của các xã đã được phê duyệt tiếp tục công khai rộng rãi trong cộng đồng dân cư; tăng cường sự giám sát của người dân trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

“Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong XDNTM. Vì vậy, cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo định hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ mới; duy trì diện tích gieo trồng lúa 15.500ha; nhân rộng, phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn có hợp đồng cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm; đẩy mạnh thực hiện các chương trình giống cây trồng, vật nuôi, khuyến nông, khuyến ngư, phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo mô hình trang trại có giá trị kinh tế cao, từng bước tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân”, ông Hùng nói.

Tiếp tục khai thác tối đa các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng hạ tầng; ưu tiên phát triển hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng phục vụ thâm canh, tăng năng suất cây trồng; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, thiết yếu dân sinh như y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường,… Lồng ghép Chương trình 167 để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; chương trình hỗ trợ kéo điện cho hộ nghèo, hộ dân tộc. Trong quá trình triển khai phải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, minh bạch thông tin, người dân phải được bàn bạc lựa chọn nội dung thực hiện, mức đóng góp nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng huy động quá sức dân, đầu tư quá khả năng thanh toán của địa phương,…

Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế; lồng ghép chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với XDNTM. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp với các địa phương tổ chức trồng cây xanh, khai thông cống rãnh, phát hoang, dọn cỏ, tạo môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp. Vận động nhân dân sửa sang cổng ngõ, tường rào, cột cờ, cải tạo vườn, đổ rác đúng nơi quy định,… 

Để quá trình XDNTM diễn ra thuận lợi, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, ông Hùng kiến nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng nguồn kinh phí và mức hỗ trợ cho địa phương thực hiện XDNTM, nhất là các tiêu chí cơ sở vật chất, có cơ chế huy động các nguồn lực để XDNTM. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ nông dân đảm bảo có lãi trong sản xuất lúa, nên hỗ trợ trực tiếp đến tay nông dân (không qua trung gian các công ty hay doanh nghiệp). Nhà nước có cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phát triển các doanh nghiệp có khả năng tiêu thụ nông sản của địa phương, sửa đổi và hoàn thiện cơ chế hợp đồng, chế tài,…theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Chính phủ. 

Trung ương, tỉnh có chính sách bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác XDNTM, đối với cấp huyện bố trí 2 – 3 cán bộ chuyên trách cho Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc thành lập ban quản lý cấp huyện để quản lý chương trình; đối với cấp xã bố trí ít nhất 2 cán bộ chuyên trách cho ban quản lý xã.

Các ban, ngành trong tỉnh giới thiệu, hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp đến ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho các tổ hợp tác và người dân, nhất là khu vực cánh đồng mẫu…

Tính đến cuối năm 2013, Long Phú có 1 xã (Tân Thạnh) đạt 14 tiêu chí NTM, 2 xã (Trường Khánh, Long Đức) đạt 13 tiêu chí; 3 xã (Song Phụng, Châu Khánh, Phú Hữu) đạt 11 tiêu chí; 2 xã (Tân Hưng, Hậu Thạnh) đạt 10 tiêu chí; 1 xã (Long Phú) đạt 9 tiêu chí.

Khánh Đào

Bài viết liên quan

Thêm bình luận