Mỹ Xuyên: Thành quả từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), năm 2013, diện tích đất trồng lúa đạt 27.491ha, tăng 208ha so với năm 2012 (trong đó diện tích lúa đặc sản là 17.085ha, tăng 5.105ha). Tổng sản lượng 151.637 tấn, tăng 96 tấn. Diện tích thả nuôi thủy sản 17.416,5ha, tổng sản lượng 21.613 tấn, tăng 13.243 tấn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn được 22 lớp, với 573 người, trên 90% lao động có việc làm sau khi học nghề.

Phát triển kinh tế thủy sản được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của Mỹ Xuyên.

Ông Trần Quốc Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các sở, ngành tỉnh, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể huyện, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân nên sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, năm 2014, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề ra nhiều giải pháp như: Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác dự đoán, dự báo, chủ động xây dựng lịch mùa vụ, thông tin thị trường, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng – vật nuôi, nuôi trồng thủy sản, khống chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, giúp nông dân sản xuất có kỹ thuật, an toàn, giảm chi phí, hạn chế rủi ro trong sản xuất; đẩy mạnh công tác chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, đa dạng hóa giống cây trồng – vật nuôi. Ngoài các mô hình chuyên canh, vùng sản xuất tập trung, cần xây dựng các mô hình đa canh – luân canh – xen canh nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích… 

Với những giải pháp nêu trên, hy vọng trong năm 2014, tình hình kinh tế – xã hội của Mỹ Xuyên sẽ có nhiều khởi sắc.

Thái Đào

Bài viết liên quan

Thêm bình luận