Hưng Yên: Đầu tư hơn 10 tỷ đồng khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

Từ nay đến năm 2010, Hưng Yên sẽ hỗ trợ 10,6 tỷ đồng phát triển công nghiệp nông thôn. Chương trình nhằm tạo cú hích đẩy mạnh giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp lên hơn 13%/năm, tăng số cơ sở sản xuất lên hơn 20.000, giải quyết việc làm cho 55.000 lao động.

 Hàng năm, tỉnh sẽ đào tạo nghề giải quyết việc làm cho từ 600 đến 1000 lao động, nhất là nông dân ở những nơi đã chuyển đất sang làm công nghiệp, đô thị. Các nghề được khôi phục, nhân cấy đều đang có thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu ổn định và hiệu quả khá cao như: mây tre đan, thêu ren, dệt thảm, thêu tranh, gốm, gỗ mỹ nghệ, chạm bạc, đúc đồng… Để người lao động có việc làm ổn định, tỉnh đang từng bước xây dựng và hình thành những doanh nghiệp có quy mô lớn làm hạt nhân định hướng và tổ chức sản xuất kinh doanh lâu dài. Mỗi năm, ngành công nghiệp sẽ tổ chức đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho gần 100 chủ các cơ sở sản xuất tại các làng nghề. Các cơ sở cũng được hỗ trợ trong một loạt hoạt động sản xuất kinh doanh khác như: tư vấn lập các dự án đầu tư, nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế… Ngành công nghiệp cũng đưa các cơ sở tham gia triển lãm, hội chợ để quảng bá, mở hướng liên doanh liên kết sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng và phát triển các làng nghề, cụm, điểm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông thôn. Trong đó, nhu cầu mặt bằng sản xuất và ô nhiễm môi trường ở các làng nghề sẽ được ưu tiên giải quyết. Các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiếp tục được bổ sung để có thêm từ 7 đến 10 làng nghề/năm, xây dựng thương hiệu cho 2 đến 3 sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

HYO

Bài viết liên quan

Thêm bình luận