Htx Hoàng Kim , Xã Hoàng Kim

Tên doanh nghiệp: HTX HOÀNG KIM , XÃ HOÀNG KIM
Địa chỉ: huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc, Viet Nam
Điện thoại:
Fax: 84-211-
Email: niengiam62088998@niengiamnongnghiep.vn – Website: https://niengiamnongnghiep.vn/htxhoangkimxahoangkim3928

Bài viết liên quan

Thêm bình luận