Hợp tác xã Thủy Sản Sạch chất lượng cao Xuân Nẻo

Hợp tác Thủy Sản Sạch – Chất Lượng Cao Xuân Nẻo Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, nuôi các loại cá sạch, chất lượng cao bao gồm cả con giống và hàng thương phẩm. Dịch vụ cá giống cao cấp, cá thương phẩm, cá đặc sản: cá Điêu Hồng, cá Quả, cá Chép lai, cá Rô Phi đơn tính, Ba ba … Là thành viên liên minh HTX Hải Dương, tổng số thành viên là 80 lao động. Lao động chính là 40 trong đó tham gia dự án khoa học của Sở Khoa Học, Sở Nông Nghiệp tỉnh Hải Dương Đồng chí Phạm Văn Phục chủ nhiệm HTX là thành viên đại biểu của Trung Ương Hội Nông Dân khóa 5 năm 2008

Bài viết liên quan

Thêm bình luận