Hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế

Tỉnh Đoàn phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CS – XH tỉnh ký kết ủy thác vay vốn đối ĐVTN. Chương trình này triển khai đến Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng CS – XH các huyện, thị. Đồng thời tham mưu việc chuyển giao vốn ủy thác hộ nghèo, hộ trong các đoàn thể khác giao cho các tổ chức cơ sở đoàn quản lý. Để khắc phục tình trạng tồn đọng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Tỉnh Đoàn và ngân hàng phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ vay vốn cho cán bộ đoàn cấp huyện, cấp cơ sở. Cán bộ đoang là mắt xích quan trọng theo dõi, quản lý chặt chẽ sử dụng vốn vay, làm tốt công tác thu nợ, thu lãi và giải quyết nợ quá hạn, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định của ngân hàng. Có sự phối hợp đồng bộ, đúng quy trình nên các chương trình, dự án hai cơ quan triển khai đúng tiến độ. Tính đến tháng 8 năm 2007, tổng dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách – Xã hội tỉnh, các phòng giao dịch chi nhánh cấp huyện, thị đạt trên 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 ĐVTN. Với 22 dự án từ nguồn vốn 120 (vốn giải quyết việc làm) đã tạo việc làm cho hơn 400 ĐVTN, tổng dư nợ nguồn vốn này trên 1,110 tỷ đồng. Nguồn vốn từ các tổ tín dụng, ủy thác cho vay mở rộng, chất lượng hoạt động tín dụng nâng lên, bảo toàn nguồn vốn vay và hiệu quả quay vòng đồng vốn của các mô hình kinh tế ĐVTN. Anh Lò Thanh Hồng, đoàn viên bản Liếng, xã Noong Luống, huyện Điện Biên vay vốn ủy thác từ Phòng giao dịch Ngân hàng CS – XH huyện 10 triệu đồng đầu tư phát triển mô hình VAC: 2.000mao cá, cải tạo 500m2 vườn tạp trồng 300 cây xoài lai, mỗi năm anh thu nhập trên 40 triệu đồng. Anh Trần Văn Công, tổ dân phố 9, phường Him Lam, T.P Điện Biên Phủ, năm 2002 anh Công mạnh dạn thuế chấp vay ngân hàng 350 triệu đồng đầu tư khoanh nuôi, bảo vệ 20ha rừng thông, tre măng bát độ kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mô hình kinh tế anh Công phát triển ổn định, thu nhập 100 – 120 triệu đồng/năm. Anh Vũ Văn Đẩu, đoàn viên tổ dân phố 8, phường Him Lam đi lên từ vốn vay ngân hàng 300 triệu đồng, anh Đẩu mở dịch vụ xay xát kết hợp thu mua lương thực, chăn nuôi lợn thịt, lợn sinh sản. Với cách làm trên, mô hình kinh tế anh Đẩu thu nhập 80 – 100 triệu đồng/năm. Tỉnh Đoàn chủ động khai thác một số nguồn vốn Trung ương, địa phương đầu tư hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế. Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Thủy sản đầu tư cho Tỉnh Đoàn dự án “Nuôi cá ao miền núi” trị giá 30 triệu đồng: diện tích 1ha mặt nước, mật độ 3.000 con giống, thức ăn công nghiệp dạng viên; dự án giao cho đoàn viên Lò Văn Thành, đội 15 xã Thanh Luông. Dự án triển khai hơn 1 tháng, đàn cá anh Thành phát triển tốt.

Chương trình, dự án vay vốn hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế theo hướng đa dạng của Tỉnh Đoàn đang phát huy hiệu quả. Đến nay, mỗi Đoàn xã có từ 3 – 5 tổ tiết kiệm tín dụng thanh niên, các tổ tín dụng thực hiện đúng quy trình thành lập tổ và xây dựng quy ước theo hướng dẫn của ngân hàng. Tỉnh Đoàn phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CS – XH tỉnh tập huấn nghiệp vụ quản lý tín dụng và ủy thác cho vay đến cán bộ Đoàn cơ sở. Hai cơ quan định kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và đôn đốc người vay trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo quy định.Thời gian tới, các cấp bộ đoàn phối hợp với ngân hàng thực hiện chương trình liên kết, tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tín dụng, thực hiện ủy thác cho vay; lồng ghép với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm tiếp tục vay vốn hỗ trợ ĐVTN đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu từ bàn tay, công sức.

Lý Hoàng (ĐBPO)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận