Hà Tây: Hỗ trợ sửa chữa nhà, công trình nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số

Với nguồn kinh phí trên, 173 hộ dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với mức 5 triệu đồng/hộ; công trình nước sinh hoạt 300.000đ/hộ. Toàn tỉnh xây dựng 17 công trình nước tập trung phục vụ hàng trăm hộ dân tộc thiểu số. Đáng lưu ý, công trình nước tập thể ở thôn Sui Mít ( xã Khánh Thượng), thôn Vip (Minh Quang), thôn Cua Chua (Tản Lĩnh) đều ở huyện Ba Vì, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho từ 110-170 hộ dân. Hà Tây còn dành 500 triệu đồng để trợ giá, trợ cước các mặt hàng như: muối iốt, dầu hỏa và giấy vở học sinh cho vùng dân tộc miền núi.

Được biết, sau hai năm thực hiện Chương trình 122 và 134 của Chính phủ, các hộ dân tộc thiểu số nghèo trong tỉnh Hà Tây đều có đất sản xuất, đất ở, được đầu tư về giống, kỹ thuật và thuỷ lợi nên năng suất lúa mỗi năm một tăng, đạt 5,6 tấn/ha; gần 300 hộ dân tộc thiểu số nghèo được xây dựng nhà mới và được dùng nước sinh hoạt an toàn.

Hà Tây hiện có 843 hộ dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn và có tới 70% số dân thiếu nước sinh hoạt. Cùng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh, tỉnh huy động các nguồn khác bằng tiền, vật liệu, ngày công…phấn đấu cuối năm 2007, toàn tỉnh hỗ trợ sửa chữa nhà dột nát cho 160 hộ, 242 hộ được hỗ trợ về nước sinh hoạt.

Theo Website Bộ TNMT

Bài viết liên quan

Thêm bình luận