Hà Nội: Phát động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”

KTNT – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh toàn dân, triển khai đồng bộ các kế hoạch, chủ trương trong chương trình xây dựng “Nông thôn mới”… Đó là những nội dung chủ yếu được phổ biến trong Lễ phát động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” diễn ra ngày 9/9 tại Hà Nội.
Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới Hà Nội nêu rõ, sau hai năm thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới tại một số địa phương, Hà Nội đã thu được những thành tựu khả quan. Đây chính là những tiền đề quan trọng để Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung hình thành được mô hình nông thôn mới, tiến tới áp dụng, xây dựng thành công. Trước những kết quả đáng mừng trên, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hà Nội đã quyết định tổ chức lễ phát động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Phó Bí thư thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới TP Hà Nội Nguyễn Công Soái tuyên bố phát động “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”.
Phó Bí thư thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới TP Hà Nội Nguyễn Công Soái tuyên bố phát động “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Cũng trong lễ phát động, đồng chí Nguyễn Công Soái đã đề ra những mục tiêu, phương hướng cụ thể của Thủ đô trong công tác xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2030. Theo đó, trong giai đoạn 2010 – 2015, Hà Nội phấn đấu có 25% số xã trên toàn Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; giai đoạn 2016 – 2020 có ít nhất 40% số xã đạt chuẩn; giai đoạn 2020 – 2030, toàn bộ 100% số xã của Hà Nội phải đạt chuẩn Nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Công Soái nhấn mạnh, toàn thể chính quyền, đoàn thể, nhân dân Thủ đô phải đồng tâm, nhất trí, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, đẩy mạnh và khơi dậy mọi tiềm năng sẵn có để hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu trong chương trình xây dựng Nông thôn mới đã đề ra.

Đại diện cho cán bộ, nhân dân xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn– một trong những địa phương đi đầu trong công tác triển khai môi hình thí điểm xây Nông thôn mới của Hà Nội, ông Lê Đăng Mạnh, Chủ tịch UBND xã Mai Đình đã khẳng định quyết tâm của nhân dân toàn xã trong việc đẩy mạnh chương trình đoàn kết xây dựng Nông thôn mới mà Thành phố phát động. Hiện nay, sau hơn một năm thực hiện thí điểm mô hình, xã Mai Đình đã có 12/19 tiêu chí đạt chuẩn. Mục tiêu của xã là phấn đấu đến năm 2012, xã Mai Đình sẽ đạt chuẩn 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới đã đặt ra.

Đại diện 24 đơn vị của Thành phố ký kết giao ước thi đua xây dựng Nông thôn mới.

Phần cuối buổi lễ phát động, đại diện 24 đơn vị gồm 19 quận huyện và một số ban, ngành trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức lễ kí kết giao ước thi đua xây dựng Nông thôn mới. Tất cả các đơn vị đều đề ra mục tiêu cụ thể và thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch mà Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới Hà Nội đã đặt ra. Thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Thủ đô xây dựng Nông thôn mới, 38 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đã trao quà, tiền ủng hộ trị giá 213 tỉ đồng cho Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới Hà Nội.

Lã Tài

Bài viết liên quan

Thêm bình luận