Đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn Thủ đô: Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội lớn mạnh

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Chi cục Hợp tác xã và PTNT Hà Tây, Chi cục Hợp tác xã và PTNT Hà Nội, Phòng Chính sách (Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội) ngày 7/11/2008, trải qua 5 năm hoạt động, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã có những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, luôn song hành cùng quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Thủ đô.

Thành quả sau 5 năm

Khi mới thành lập, Chi cục chỉ có 48 cán bộ, công chức và hợp đồng lao động, cơ sở vật chất thiếu thốn, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thế nhưng, sau 5 năm xây dựng đến nay, tổng số cán bộ của Chi cục đã lên tới 74 người, trong đó có 7 thạc sỹ, 55 đại học, 4 cao đẳng và 4 bằng cấp khác. Đội ngũ cán bộ của Chi cục ngày càng trưởng thành, có kinh nghiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

Xác định phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ mới là một giải pháp để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, tạo liên kết mạnh mẽ giữa nông dân và doanh nghiệp, nông dân với nông dân, Chi cục đã có nhiều giải pháp thúc đẩy các hợp tác xã phát triển. Năm 2008, toàn thành phố có 952 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trong đó số HTX khá, giỏi chiếm 46,1% (439 đơn vị), trung bình chiếm 40,3% và 13,6% HTX hoạt động còn yếu. Số HTX hoạt động dịch vụ kinh doanh có lãi là 621 đơn vị (chiếm 65,2%), thu nhập bình quân 600.000 đồng/xã viên/tháng, doanh thu bình quân của một HTX nông nghiệp là 590 triệu đồng/năm. Sau 5 năm, đến nay, toàn thành phố có 985 HTX với 4.125 cán bộ. Số HTX khá, giỏi là 474 đơn vị (chiếm 48,1%), số HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ có lãi là 823 đơn vị (chiếm 83,6%), thu nhập bình quân của xã viên đạt 1 triệu đồng/tháng, doanh thu bình quân của một HTX đạt 860 triệu đồng/HTX/năm.

Lĩnh vực kinh tế trang trại được Chi cục thường xuyên quan tâm, tạo đà cho việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh và quy mô lớn. Năm 2008, thành phố có 2.652 trang trại (theo tiêu chí cũ), với 20.948 lao động, trong đó có 155 trang trại trồng trọt, 1.184 trang trại chăn nuôi, 693 trang trại tổng hợp, 616 trang trại thủy sản, 4 trang trại lâm nghiệp, thu nhập bình quân của lao động đạt 1,2 triệu đồng/người/tháng, doanh thu bình quân 620 triệu đồng/trang trại/năm. Đến nay, nếu đánh giá theo tiêu chí mới tuy số trang trại có giảm (1.233 trang trại, với 8.775 lao động, trong đó có 11 trang trại trồng trọt, 919 trang trại chăn nuôi, 114 trang trại tổng hợp, 188 trang trại thủy sản và một trang trại lâm nghiệp) nhưng chất lượng hoạt động tăng đáng kể, góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi. Hiện, thu nhập bình quân của lao động trong trang trại đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng, doanh thu bình quân của một trang trại đạt 2,5 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, một số trang trại đã mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao sản lượng, giá trị hàng hóa, mở rộng liên kết, phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nên mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, có mô hình đạt doanh thu 4 tỷ đồng/năm, điển hình như trang trại chăn nuôi thủy sản, trồng hoa – cây cảnh, trang trại tổng hợp…

Chi cục cũng đã tổ chức thành công 4 hội nghị, hội thảo về phát triển kinh tế trang trại, liên kết 4 nhà trong sản xuất tiêu thụ hàng hóa nông sản, đưa ra những giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Đồng thời, phối hợp với 22 quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức 116 lớp tập huấn cho cán bộ HTX nông nghiệp với 6.960 lượt người tham gia, 58 lớp tập huấn cho chủ trang trại với 3.480 lượt người tham gia. Sau tập huấn, đa số học viên nắm vững hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố về phát triển kinh tế tập thể. Do vậy, đã nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đổi mới phát triển HTX nông nghiệp, kinh tế trang trại và các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động, góp phần nâng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác từ 70,36 triệu đồng/ha (năm 2008) lên 199,2 triệu đồng/ha (năm 2012). Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch dần theo hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi. So với năm 2008 , hiện nay, tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm 44,6% (giảm 7%), chăn nuôi 52,3% (tăng 5,8%), dịch vụ nông nghiệp 3,1% (tăng 1,2%).

Nên xem:   Kiến gai đen - tăng cường sinh lực phái mạnh tự tin suốt 5 giờ

Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng công nghệ cao, đẩy mạnh cơ giới hóa cũng được Chi cục triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao năng suất lao động và giá trị thu nhập. Để làm được việc này, dồn điền đổi thửa được coi là giải pháp mang tính đột phá, đã được Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với các địa phương chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, toàn thành phố đã thực hiện dồn điền đổi thửa, giao ruộng cho các hộ gia đình nông dân được 41.647,06/75.365,07ha, đạt 54,57%.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ được Chi cục ưu tiên hàng đầu và huy động mọi lực lượng thực hiện. Đến nay, 100% số xã đã phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, 21 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí, 94 xã đạt và cơ bản đạt 14 – 18 tiêu chí, 187 xã đạt và cơ bản đạt 10 – 13 tiêu chí, 89 xã đạt và cơ bản đạt 5-9 tiêu chí, 10 xã đạt và cơ bản đạt 5 tiêu chí. Hệ thống hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, hiện thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 23,712 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,08%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm ổn định đạt 97,2%; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt 42%.

Nên xem:   Quảng Ngãi thả giống trôi nổi và sai lịch thời vụ: Tôm chết hàng loạt

Ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội chia sẻ: “Có được thành quả ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị thì sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và PPTNT, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị liên quan từ thành phố đến cơ sở là bàn đạp vững chắc giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Làm tốt vai trò tham mưu

Với vai trò thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế hợp tác, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, chương trình phát triển nông thôn, ngành nghề nông thôn, quy hoạch ổn định dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới, trải qua chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ Chi cục đã không ngừng chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân; đã có đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô.

Nên xem:   Thông tư số 15/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án thuộc Danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ADB

Để có được thành quả ngày hôm nay phải kể đến việc tham mưu kịp thời và có phương án hợp lý trong từng hoàn cảnh, công việc cụ thể. Chi cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hội đồng nhân dân và UBND thành phố xem xét thông qua và ban hành các Quy hoạch phát triển nông nghiệp, Quy hoạch phát triển thủy lợi thành phố Hà Nội, kế hoạch thực hiện dồn điền đổi thửa. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ban hành hướng dẫn xây dựng thực hiện kế hoạch dồn điền đổi thửa, xây dựng thiết kế mẫu điển hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn. Đồng thời tham mưu lập đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020, định hướng năm 2030. Tham mưu tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2009 của Thành ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hướng dẫn các HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2003, tổ chức đại hội xã viên với 90% số HTX, tổ chức phân loại HTX, hướng dẫn thành lập mới HTX nông nghiệp hoạt động đúng luật, tham gia xây dựng chính sách, luật HTX năm 2012, hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá hợp tác HTX hoạt động có hiệu quả ở các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, phát tiển kinh tế trang trại theo tiêu chí.

Ông Trần Xuân Việt, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chia sẻ: “Nông nghiệp, nông thôn là vấn đề song song với hiện đại hóa Thủ đô, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Tập thể Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội có vai trò, thành tích cao trong 5 năm qua. Nhiệm vụ phía trước hết sức nặng nề, nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn, kinh phí đầu tư, vấn đề giá cả và thị trường luôn tồn tại những thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhân viên của Chi cục phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.

“Trong thời gian tới, đề nghị cán bộ Chi cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; đẩy mạnh phát triển làng nghề, kết hợp với du lịch, tổng hợp, tham mưu, đề xuất những vấn đề vướng mắc nhằm giải quyết khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân”, ông Việt nhấn mạnh.

Nhất Nam

Bài viết liên quan

Thêm bình luận