Đeo kính cho gà

Theo Nguyễn Huân/Báo NNVN

Đeo kính cho gà !

Nhằm khắc phục triệt để hiện tượng cắn mổ nhau làm chột, xấu mã gà khi nuôi ở quy mô lớn, Công ty Gà giống Dabaco (Bắc Ninh) đã áp dụng biện pháp kỹ thuật đeo kính cho gà trống. Sau hai tháng triển khai thí điểm, bước đầu cho thấy hiệu quả thiết thực mà mô hình mang lại.

Bài viết liên quan

Tags: ,

Thêm bình luận