Đất nông nghiệp tăng, đất trồng lúa giảm

Đất sản xuất nông nghiệp tính đến ngày 1.1.2009 có gần 9,6 triệu hecta, tăng 620 ngàn hecta so năm 2000, tốc độ tăng bình quân 0,8%/năm, nhờ khai hoang, phục hoá khoảng 1,03 triệu hecta đất chưa sử dụng.

Riêng đối với đất lúa toàn quốc hiện có 4,09 triệu hecta, giảm 378,7 ngàn hecta so năm 2000, tốc độ giảm bình quân 1,1%/năm. Vùng có đất lúa giảm nhiều nhất là đồng bằng sông Cửu Long giảm 288,1 ngàn hecta (chiếm 49,4% đất lúa bị giảm cả nước). Đất lúa giảm có phần do đầu tư trồng lúa không hiệu quả bằng các đầu tư khác.
(Nguồn: bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận