Đăng ký thành viên niengiamnongnghiep

Hệ thống báo đăng ký thành công nhưng vẫn không nhận được email xác nhận, tôi phải làm gì?
Hệ thống gửi e-mail kích hoạt tài khoản của bạn dựa trên địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Do đó, khi đã đăng ký thành công mà vẫn không nhận được e-mail kích hoạt, bạn phải kiểm tra chính xác địa chỉ e-mail đã đăng ký trùng khớp với địa chỉ e-mail đang mở để nhận link kích hoạt từ NienGiamNongNghiep.vn

Nếu không thấy email xác nhận nằm trong “Inbox” lúc đó bạn có thể kiểm tra trong phần “Bulk” nếu bạn sử dụng Yahoo, và trong “Spam” nếu sử dụng Gmail.

Vui lòng liên hệ với chung tôi qua hệ thống hỗ trợ online để được giúp đỡ nhanh chóng nếu bạn vẫn không thể nào kích hoạt tài khoản.

NienGiamNongNghiep.vn – Bạn đồng hành của nhà nông

Bài viết liên quan

Thêm bình luận