Cầu nối để trợ giúp pháp lý đến với người dân

Để công tác trợ giúp pháp lý đến được từng người dân, nhất là những người nghèo, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đã thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Qua 1 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã thu được những kết quả đáng khích lệ.
Vừa qua, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã Suối Đá đã sơ kết 1 năm hoạt động. Là địa phương có địa bàn rộng, hơn 90% dân số là nông dân, tỷ lệ hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao, mặt bằng dân trí còn thấp, trình độ nhận thức về pháp lý hạn chế nên nhu cầu được trợ giúp pháp lý ở Suối Đá rất cao. Sau 1 năm hoạt động, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã Suối Đá đã tuyên truyền, vận động và kết nạp hội viên tự nguyện hoạt động ở 7/7 ấp trong toàn xã. Đến nay, đã có 6 Luật và Bộ luật, cùng nhiều văn bản dưới Luật, quyết định của chính quyền các cấp được tuyên truyền phổ biến tới người dân. Câu lạc bộ đã nhận được 48 ý kiến có liên quan đến pháp lý cần được tư vấn giúp đỡ, 46 ý kiến được tư vấn giúp đỡ tại chỗ, 2 ý kiến Ban chủ nhiệm phải tham khảo cơ quan chuyên môn và đã tư vấn thành công. Ngoài ra, Câu lạc bộ còn phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp lý tỉnh tổ chức 2 đợt tư vấn lưu động cho hơn 60 người, 65 ý kiến cần được trợ giúp đều đã được tư vấn thành công tại chỗ. Câu lạc bộ còn phối hợp với  Phòng Tư pháp, Hội Phụ nữ, Công an huyện tổ chức cho hơn 100 người tham dự sinh hoạt để trao đổi các vấn đề pháp lý. Tại các buổi sinh hoạt, có 36 ý kiến cần trợ giúp và đều được trợ giúp  tại chỗ… Những số liệu trên cho thấy nhu cầu cần được tư vấn pháp lý trong nhân dân hiện rất cao, việc tư vấn thành công đã giải quyết tình trạng quá tải tại trụ sở chính quyền cấp xã và các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Mặt khác, thông qua việc tư vấn, pháp luật được chuyêèn tải tới từng người dân. Kết quả, việc khiếu nại, tố cáo đã giảm, những chi phí không cần thiết và cả chi phí không nhỏ người dân phải nộp do không am hiểu pháp luật (phạt vi phạm hành chính) cũng giảm đáng kể. Sau một năm hoạt động, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý xã Suối Đá đã kiện toàn đội ngũ lãnh đạo để điều hành hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời kết nạp thêm 35 hội viên ở 7 ấp. Thời gian tới, các hội viên sẽ hoạt động tích cực, đều đặn để đạt hiệu quả cao hơn, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân dân.
      Hiện nay, Luật Trợ giúp pháp lý đang phát huy hiệu quả, việc tổ chức mô hình Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở cấp xã, phường, thị trấn là rất cần thiết. Tuy nhiên, đây là mô hình mới nên phải có sự bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều hành cho Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, đồng thời bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng giao tiếp cho các hội viên. Về kinh phí, Cục trợ giúp pháp lý hỗ trợ mỗi năm 4,8 triệu đồng, ngân sách địa phương cần hỗ trợ thêm để Câu lạc bộ có điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất quyết định hiệu quả hoạt động là Ban chủ nhiệm và hội viên Câu lạc bộ phải có trình độ pháp lý, nhiệt tình, say mê với công việc và có khả năng truyền đạt để giúp người dân nhận thức được vấn đề.

Nguyễn Khắc Luân (NĐBND)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận