C.TY TNHH VŨ NHẬT

Thông tin liên hệ
Tên doanh nghiệp: C.TY TNHH VŨ NHẬT
Tên giao dịch: VU NHAT
Địa chỉ: 58/3 Trương Vĩnh Ký, P. TSN, Q. TP, Tp.HCM, Viet Nam
Điện thoại: 84-8-8106490,9122942
Fax: 84-8-8102816
Email: vunhat@hcmc.netnam.vn
Website: https://niengiamnongnghiep.vn/vunhat

Thêm bình luận