C.ty Cp Thủy Sản Số 1

Tên doanh nghiệp: C.TY CP THỦY SẢN SỐ 1
Địa chỉ: 1004 Âu Cơ, Q. Tân Phú, Tp.HCM, Viet Nam
Điện thoại: 84-8-9741135,9741362
Fax: 84-8-8643925
Email: mathangmoi@hcm.vnn.vn – Website: https://niengiamnongnghiep.vn/so17746

Bài viết liên quan

Thêm bình luận