Cây bưởi bị bệnh vàng đọt thì nên làm thế nào?

300 cây bưởi da xanh 3 năm tuổi, 2 tháng nay bưởi bị vàng đọt, lan xuống lá già, đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

TS Đinh Văn Thành cho rằng cây bưởi bị bệnh vàng đọt do nấm gây hại. Biện pháp khắc phục:  

+ Bón thêm phân LÂN, KALI làm tăng khả năng đề kháng của rễ cây đối với bệnh và kích thích cây ra thêm rễ mới

+ Cây mới chớm bệnh tưới THIRAM hoặc BENOMYL hoặc MANCOZEB + ME-TALAXYL

+ Nếu vùng đất có tuyến trùng nên kết hợp rải ETHOPROPHOS hoặc CYPERMETHRIN  + MANCOZEB + ME-TALAXYL có hiệu quả rất cao (có thể thay thế MANCOZEB + ME-TALAXYL bằng nhóm CARBENDAZIM hay TRIAZOLE.

+ Bón PHÂN CHUỒNG hoai mục + chế phẩm TRICHODERMA để hạn chế bệnh này.

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận