Cách thức để cây bưởi ra hoa nhiều, tập trung

Tôi trồng 13 cây bưởi Diễn sắp đến kỳ ra hoa. Hỏi chuyên gia nông nghiệp bón phân thời kỳ nào để các cây ra hoa cùng một lúc?….

Tôi trồng 13 cây bưởi Diễn sắp đến kỳ ra hoa. Hỏi chuyên gia nông nghiệp bón phân thời kỳ nào để các cây ra hoa cùng một lúc? Xới xung quanh gốc chạm rễ nhỏ của cây thì có lợi hay có hại cho cây?

TS Đinh Văn Đức cho biết, đối với cây bưởi Diễn, để cây ra hoa nhiều, tập trung, cần làm như sau:

+ Bón phân tập trung đúng đợt cho cây vào tháng 5-6 để kích cây ra các đợt lộc Hè, lộc Thu để cho cành mang hoa, quả vụ tới.

+ Trước khi thu hoạch hoặc ngay sau khi thu hoạch cần khoanh vỏ cây hoặc 2/3 lượng cành cấp 1 để hạn chế cây ra lộc Đông

+ Cắt tỉa tạo tán và bón phân hồi phục cho cây ngay sau thu hoạch.

+ Khi cây bắt đầu nhú lộc và nụ hoa cần chú ý tưới đầy đủ nước cho cây thì cây sẽ ra hoa mạnh, tập trung.

Hợp tác với 3N/VTC16

Bài viết liên quan

Thêm bình luận